Amikor az egység bármelyik szintjén tudatosan változtatunk, az hatással van a másik két szintre és a változtatás-változás hatása jön létre.
A változás egy holisztikus folyamat része, amelyben az összetevők (testi-lelki-szellemi) egyensúlya és kölcsönhatása teremti meg az egységet. Amikor az egység bármelyik szintjén tudatosan változtatunk, az ki hat a másik két szintre és a változtatás-változás hatása jön létre. A több szinten elkezdett változtatás, fejlődés hatása megsokszorozódik, kölcsönhatása erőteljesebbé válik.
„ Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. ” Paulo Coelho
A modern egészségszemlélet,
is már komplexitásokban gondolkodik, olyan új irányzatok jelentek meg az egészségfejlesztés területein mint a
  • Fitness,
  • Selfness,
  • Mindeness,
amelyekben az egyén holisztikus felfogásban, azaz test, lélek, szellem hármas egységében kap megvilágítást.
A holisztikus szemlélet,
mint az egység szimbóluma központi helyet foglal el hitvallásomban.

Mivel szüntelenül változik minden, bennünk, rajtunk és körülöttünk,
hiszek abban, hogy az ember is képes tudatosan a fejlődésre, a változásra.

Van, hogy könnyedén, van, hogy nehezen, néha belátással,
de néha kényszerből, akárhogy is van, de képes rá.
Test. Lélek. Szellem.
Test, lélek, szellem.
Ezeket a kifejezéseket több-kevesebb rendszerességgel,
több értelemben használjuk, így több fogalmat társítunk hozzájuk,
különféle tartalmakkal és értelmezéssel felruházva.

Az én hitvallásomban, mint az emberi létezés alapszükségleteiként
használom, érezhető, érthető, megismerhető és tapasztalható
tartalmakkal.
„Ahogy kint, úgy bent – ahogy fent, úgy lent” - Tabula Smaragdina alapvetését követve, ha a mi külső-belső, látható-láthatatlan részeink összehangolva, együttműködve, felismerve egymást önmagukban és egymást segítve dolgoznak, egészséges, boldog emberi lényekké válhatunk.