Amikor az egység bármelyik szintjén tudatosan változtatunk, az hatással van a másik két szintre és a változtatás-változás hatása jön létre.


 

Freestyle coaching 

- megoldásközpontú brief coaching, személyi és életvezetési tanácsadás 

holisztikus irányzata
Rendhagyó körülmények között, újszerű szemlélettel ötvözöm a brief coaching megoldásközpontú megközelítését a jin és a jang egyensúlyán alapuló világnézettel, és a Selfness, mint a tudatos önépítés, a tapasztalati tanulás útján megélt, megszerzett kompetenciák freestyle stílusát.

Elgondolkodtam azon, hogy mi jellemzi az én saját coaching folyamatomat, stílusomat, miben tér az el másokétól? 

Feltettem magamnak néhány fontos kérdést!

A válaszokkal együtt megszületett a rám jellemző, általam hitelesen képviselhető coaching stílus, a freestyl-coaching

amely a tudatos önfejlődést támogató, aktív élmények által segíti a folyamatot a megoldás felé vezető úton.

Így született meg a freestyle-coaching - a személyi és életvezetési tanácsadás, holisztikus stílusa.  

A coaching olyan hatékony módszer, amely egy adott életterületen elakadt ügyfélnek (coachee) gondolati keretet, támogatást, 

segítséget nyújt a problémája megoldásához vezető úton.  

A problémától a megoldásig egy strukturált, rendszerszemléletű megoldás-orientált coaching, keretbefoglalt beszélgetési folyamat 

vezet, amelyet különféle megközelítések, módszerek és eszközök segítségével teszünk hatékonyabbá.

A coaching folyamatban olyan kereteket  teremtünk, amelyben az ügyfél figyelmét arra az élményanyagra irányítjuk, ahol a 

kompetenciái aktivizálhatóak és intenzíven használhatóvá válik.

A beszélgetés idejét arra használjuk fel, hogy minél többet megtudjunk a célokról, a már létező és jövőbeli megoldásokról 

és az erőforrásokról.

A szemléletformálás és szemléletváltás révén az ügyfél magától megtalálja a saját megoldását problémájára.

Ezen a ponton lép be a Selfness.

A Selfness-t az önmegváltoztatás trendjeként is nevezhetjük, melynek fő elemei az önfejlődés és a tudatos önformálás

saját képességeink felmérése, saját életünk kézbentartásának képessége, önmagunkkal és környezetünkkel való harmonikus 

kapcsolat kialakítása, a változtatás igénye és  a tudatos boldogságra törekvés.

 

freestyle-coaching lényege;

-          - folyamata újszerű körülmények közt zajlik

-          - a jin és a jang egyensúlyán alapuló támogatás

-          - egyszerű, könnyen elsajátítható eszközök és lépések sorozata

-          - a brief coaching módszerén alapuló célkitűzések és megközelítések

-          - Selfness felelősségvállalás, az egyént helyezi a középpontba

-          - a tudatos életvezetés választása,

-          - a testi, lelki és szellemi egyensúly megteremtésére törekszik

      - feszegeti az ügyfél mentális és fizikai határait, ahol megtapasztalhatja saját erejét, eddig ismeretlen képességeit

-    - a különféle módszerek és eszközök alkalmazásának mértéke igazodik az ügyfél céljához, alkatához és pillanatnyi lelkiállapotához is

-   - időtartama rövid, néhány (2-5) találkozás alatt lehetővé válik az ügyfél számára, hogy nagyobb önbizalommal és

        önbiztonsággal léphessen tovább

- lényeges eleme az utókövetés, melynek célja, hogy a munkafolyamat közben és végeztével is nyomon kövesse annak 

        megvalósulását, mivel a látványos változások legjava a hétköznapokban történik.

 

Egészségfejlesztő trénerként,  cochként, arra törekszem, hogy inspiráló, kreatív légkört teremtsek az ügyfelemmel közös munkához.

Hangsúly a támogatáson van, melyben az ügyfél saját tempójában fejlődhet.

A test, lelki, szellemi harmónia megteremtésére fókuszálok.

Mindazokat a keleti és nyugati módszereteket alkalmazom, amelyek segítik az ügyfél saját belső erőforrásainak aktiválását, fejlesztik az önreflexióit, a változás iránti nyitottságát, az önálló döntéshozás képességét, a változás nehézségeire való tudatos felkészülését és elköteleződését, az egészségtudatos életmód és a pozitív érzelmi viszonyulás kialakulását.  

Én azzal segítek, hogy megteremtem az ügyfél számára az önfejlesztéshez szükséges biztonságos környezetet, helyzettől 

függően megerősítést, vagy éppen ezzel ellenkezően, ha szükséges olyan újszerű körülményt kínálva, ahol megtapasztalhatja 

saját erejét, eddig ismeretlen képességeit.

 

A freestyle coaching folyamat lépései és költsége

Ügyfeleimmel való munkámban az 0+4+1 lépéses komplex folyamaton haladunk:

 

0.lépés: 30 perces telefonos vagy személyes konzultáció, kölcsönös ismerkedés egymással, a coachinggal és az általam alkalmazott eszközökkel, módszerekkel, technikákkal.

 

1. lépés: Feltáró coaching ülés 90 perces keretben

- célok egyeztetése, megmozgató kérdések tőlem, meglepő válaszok tőled

- döntés az együttműködésről, a folyamat megbeszélése,

-  helyzetelemzés és rövidtávú célmeghatározás,

- akcióterv elemeinek megbeszélése, feladattársítással

2. lépés: Egészség coaching 120 perces keretben 

- az akcióterv áttekintése, értelmezése, pontosítása

- egyéni továbbhaladás irányának kijelölése

- egészségtudatosságot fejlesztő holisztikus módszer társítása (Jógaterápia)

- megoldások a célhoz vezető úton, feladattársítással

3. lépés: Egészség coaching 120 perces keretben 

- az akcióterv megvalósításának állapota, az élmények és a tények megbeszélése

- helyzetelemzés és hosszútávú célmeghatározás, új akcióterv készítése ha szükséges

- egészségtudatosságot fejlesztő holisztikus módszer társítása (Holistic Pulsing)

- megoldások a célhoz vezető úton, feladattársítással

4.lépés: Egészség coaching 120 perces keretben 

 - az akcióterv megvalósításának aktuális állapota, az elért eredmények megbeszélése

 - eredmény értékelés, a ügyfél egyéni továbbhaladási irányának megfogalmazása

 - egészségtudatosságot fejlesztő holisztikus módszer társítása (Jógaterápia)

 - a coaching folyamat lezárása, útravaló akcióterv átbeszélése

+1. lépés: utókövetés, e-konzultáció: az ügyfél ön-helyzetértékelésének összefoglalása, az akcióterv megvalósításának állapota, a folyamat és az elért változás követése.


                                Kiegészítő módszerek: fitoterápia, aromaterápia, kristályterápia, foglalkozás terápia, művészetterápia, 

                                     Jógaterápia                                                                                                Holistic Pulsing     

 

                             

A coachingot megelőző 30 perces telefonos konzultáció és az utókövetés e-konzultációja díjmentes. 

A coaching találkozókra 90-120 perces munkaegységekben kerül sor.

Az első 3 alkalmat kéthetente egyszer, a továbbiakban a találkozásokra havonta egyszer kerül sor. Egyéni igények szerint 

a találkozások gyakoriság és az időtartam változhat. 

 A coaching költségeket ülésenkénti, alkalmi díjban számolom el. Az alakalmi díj a konkrét feladat függvényében előre egyeztetve történik.

 A költségekhez a coaching helyszínétől függően utazási költségtérítés is kapcsolódhat.


További információk:  

Facebook: Freestyle Coaching