Amikor az egység bármelyik szintjén tudatosan változtatunk, az hatással van a másik két szintre és a változtatás-változás hatása jön létre.

változtass TUDATOSAN!

 
Holisztikus szemléletmód: a legrégebbi egészségfelfogás.
A hangsúly az egyénen belüli, az emberek közötti, a környezettel kapcsolatos egyensúlyi állapotokon van.


 
Napjainkra egyre nagyobb létjogosultságot nyer a tudatos életvezetés, a szabadidő tartalmas eltöltése.
„Az ember egyre gyorsabban érkezik azokra a helyekre, ahol egyre kevesebb időt tölt. Minden erővel az érkezésre és az indulásra koncentrálva kísértésbe esünk, hogy az ottlétet semmibe vegyük. Minél több ember van úton, annál nehezebbé válik találkozni velük. A célt – összejönni – eltiporja a gyorsaság. Aki meg akarja védeni ezt a célt, annak a lassúságot kell választania.”
(Wolfgang Sachs, egyetemi tanár)
A tudatos lassítás, a lelassulás, az elmélyülés, a tudatosság filozófiája a slow mozgalomból ered. A slow mozgalom gyökerei a 20. század végi Olaszországba nyúlnak vissza, ahol Carlo Petrini vezetésével egy kis csoport tiltakozott a római Piazza di Spagna közelében megnyíló újabb gyorsétterem és a gyorsétkezés kultúrája ellen.
A figyelemfelkeltő kezdeményezés nyomán kezdetben a slow életforma középpontjában a táplálkozás állt, majd később új területeket hódított meg.
A sport- és szabadidő szervezés, a környezet alakítás, az öltözködési trendek, az életmód reformok és az oktatás-nevelés is merített a slow értékrendszeréből, melynek legfontosabb alappillérei a lelassulás, az elmélyülés, a tudatosság, az egyszerűség, a nyitottság, az őszinteség, és a közösség.


 
 
 
A változás lehetőség - A változtatás lehetősége


A változás egy holisztikus folyamat része, amelyben az összetevők (testi-lelki-szellemi) egyensúlya és kölcsönhatása teremti meg az egységet. Amikor az egység bármelyik szintjén tudatosan változtatunk, az hatással van a másik két szintre és a változtatás-változás hatása jön létre.  A több szinten elkezdett változtatás, fejlődés hatása megsokszorozódik, kölcsönhatása erőteljesebbé válik. 


 
 
A modern egészségszemlélet is már komplexitásokban gondolkodik, olyan új irányzatok jelentek meg az egészségfejlesztés területein 

– mint a Fitness, Selfness, Mindness, amelyekben az egyén holisztikus felfogásban, azaz test, lélek, szellem hármas egységében kap megvilágítást. 
 
A holisztikus szemlélet, mint az egység szimbóluma központi helyet foglal el hitvallásomban.
Mivel szüntelenül változik minden, bennünk, rajtunk és körülöttünk, hiszek abban, hogy az ember is képes tudatosan a fejlődésre, a változásra. 

Van, hogy könnyedén, van, hogy nehezen, néha belátással, néha kényszerből, akárhogy is van, de képes rá.
Hiszem, hogy a holisztikus szemlélet egysége az emberi létezés tartópillére, minden bonyolultságával és ellentmondásával együtt.
Hiszem, hogy a test-lélek-szellem egysége, kölcsönhatása és egyensúlya az ember eredendő, természetes állapota.
E természetes állapot fenntartásának, helyreállításának és újraszervezésének a lehetőségét szeretném elérhetővé tenni, azok számára, akik egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb élet elérése érdekében saját erőforrásukból kiépíthető fejlődési útra vállalkoznak.


 
 
Test - Lélek -  Szellem


 
Ezeket a kifejezéseket több-kevesebb rendszerességgel, több értelemben használjuk, így több fogalmat társítunk hozzájuk, különféle tartalmakkal és értelmezéssel felruházva.
Az én hitvallásomban, mint az emberi létezés alapszükségleteiként használom, érezhető, érthető, megismerhető és tapasztalható tartalmakkal.

Az emberi test egy csodálatosan megtervezett fizikai valóság. 

Az anyagi világ része, annak megnyilvánulási formája, minden élettani funkciójával és igényével. 

 Anyag és forma - látható külső és belső részekkel.
A láthatatlan külső és belső rész a tartalom, a lélek és a szellem. Az élet szikrája.
Energia, ami az anyagot elevenné teszi, élettel tölti meg, értelmet ad a létezésnek.


 
„Ahogy kint, úgy bent – ahogy fent, úgy lent” 

-  Tabula Smaragdina alapvetését követve, ha a mi külső-belső, látható-láthatatlan részeink összehangolva, együttműködve, felismerve egymást önmagukban és egymást segítve dolgoznak, egészséges, boldog emberi lényekké válhatunk.