Amikor az egység bármelyik szintjén tudatosan változtatunk, az hatással van a másik két szintre és a változtatás-változás hatása jön létre.

Mozdulatébresztő mindeness – az önfejlődés, a tudatosság spirituális útja

 

A mozdulat. A test vagy egy testrész kisebb helyváltoztatása.

Sokszor csak ennyire van szükség. Egy mozdulatra, ahhoz, hogy magunkat, az életünket, másokat, az ő életüket, a világot a maga teljességében érzékeljük és észleljük.

A tudat vezeti az energiát, az energia mozgatja a testet. Ez a mozdulat.

 

 

A mozdulat energia. Minden emberben ott rejtőzik az a belső, tiszta energia, az életerő.

 

Amikor hagyjuk belső énünket játszani, tapasztalatokkal, élményekkel töltjük fel, meghallgatjuk és bátorítjuk, akkor ez életerő felébred, az energia felszabadulásával emelkedik a tudatosodás szintje. A visszanyert energia segít megszabadulni hiedelmeinktől, beidegződött, akadályozó szokásainktól, magunk által épített korlátainktól.

Amint ezeket az energiablokkokat felszabadítjuk, lelki-szellemi- testi ébresztőt fújunk magunknak, megismerkedhetünk belső önmagunkkal, rálelhetünk rejtőzködő értékeinkre.

Amint a belső szépséget, jóságot, pozitív dolgokat megtaláljuk magunkban és másokban, beindul az élet pozitív körforgása, a Mindeness – az önfejlődés, a tudatosság spirituális útja.  

 

Életünk tartalmassá, színesebbé, kreatívabbá, örömtelivé válik.

Erről szól a Mozdulatébresztő!

 

Ne féljünk rögtönözni, ismeretlen utakat, dolgokat kipróbálni.   A jelenben élés képessége, önmagunk szeretete és megbecsülése, a kiváncsiságunk és játékosságunk újraélése; mindez a sok élmény elég ok ahhoz, hogy visszainduljunk az időben és felkutassuk azt, ami felnőttként oly sokszor hiányzik mindennapjainkból.

Bátran lépjünk túl a komfortzónánkon, és tegyük meg, amit eddig elképzelhetetlennek tartottunk – játszunk! Játszunk a színekkel, játszunk a formákkal. Játszunk a hangunkkal, a mozdulatainkkal. Játszunk az álmainkkal, a vágyainkkal. Játszunk, mindent, ami élet.

„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani, …
Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni,
hallgatni hosszan, néha-néha félni, …
Akarsz játszani kígyót, madarat,
hosszú utazást, vonatot, hajót,
karácsonyt, álmot, mindenféle jót? …
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált? … „

 

Mozdulatébresztő élménycentrikus, kislétszámú csoportokban különféle művészeti technikák és módszerek (művészetterápia) segítségével fedezzük fel önmagunkat; külső és belső világunkat, testi-, lelki-, szellemi működésünket, motivációinkat és lehetőségeinket.

 

A művészetterápia, a szavakon túli, művészeti technikák és eszközök komplexitásán keresztül hozzásegít élményeink kifejezéséhez, értelmezéséhez, önmagunk, érzéseink megismeréséhez és megértéséhez.  

 

 

A komplexitás elsősorban a foglalkozások felépítésében, a módszerek és technikák sokszínűségében, a személyközpontú gondolkodásmódban jelenik meg.

 

A Mozdulatébresztő műhelyfoglalkozások tematikus, kis létszámú csoportfoglalkozások, amelyben az önkifejezés és megértés áll a középpontban, amelyek módszerükben és felépítésükben hasonlóak, időtartamuk eltérő.

 

A havonta két alkalommal tartott műhelyfoglalkozás sorozat keretében az önismereten és a kreativitás megélésén  van a hangsúly.

A havonta egy alkalmas tematikus tréning lehetőséget ad megtapasztalni önmagunk rejtett, mégis érzékelhető rétegeit, a kibontakozás, alkotás lehetőségét.

 

Több technikát használunk egymásba fonva (képző-, alkotóművészet, mozgás, tánc, zene, irodalom, mese, játék, kaland, meditáció) melyek segítik;

-          a saját élmény általi önmegismerést,

-          beindítják az öngyógyító folyamatokat,

-          megerősítik a kompetencia határokat,

-          megtapasztalhatóvá teszik az elfogadás, az elégedettség érzését,

-          mozgásba hozzák a pozitív változásokat,

-          megélhetővé teszik a Mindness – az önfejlődés spirituális – állapotot,

-           kaput nyitnak önmagunkhoz, a tudatosság és a jelenlét kapcsolatához.

 

A csoportfolyamatok alatt felismerhetjük, hogy nem vagyunk egyedül kérdéseinkkel, nehézségeinkkel. Bátorítón hat, amikor a csoport másik tagjától halljuk, hogy hasonló nehézséget hogyan oldott meg, mi volt a megközelítése. A csoport adta bizalmi légkör annak is teret enged, hogy szívesen törődjünk csoporttársainkkal, és hogy megéljük, milyen az, amikor velünk törődnek.

 

Ezekre a foglalkozásokra szeretettel várjuk a tévelygőket, a keresőket, akik úgy érzik, hogy az élet több, mint amennyit megtapasztaltak; és azokat is, akik mélyebb, rendszerszemléletű önismeretre és megoldás-orientált problémakezelésre keresnek újszerű lehetőségeket. Változni és változtatni akarnak.

 

 A leginkább érintett témák, amelyek megadják egy foglalkozás keretét:

 

·         A belső erőforrások felkutatása.

·         A reális önismeret, lelki megerősödés.

·         Az önbizalom, önbiztonság növelése.

·         A motiváció, felelősségvállalás erősödése.

·         A személyiség működésének megértése.

·          Az önmagunkba vetett hit erősödése.

·         Az akadályozó viselkedési formák felismerése.

·         A kreativitás, problémamegoldó képességek aktivizálása.

·         Az emberi kapcsolatok, kommunikáció javulása.

·          A női és férfi szerepek az élet különböző területein.